Cennik

Po pierwszych zajęciach możesz zrezygnować. Szczegóły w regulaminie.

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów. Koszt kursu w szkole uzależniony jest od liczby zajęć w roku szkolnym. Płatność za kurs rozłożona jest na miesięczne raty, które wynoszą średnio 130 zł. Przykładowo dla 29 zajęć odbywających się w sobotę lub piątek w ciągu roku szkolnego 2022/23 koszt kursu wynosi 1160 , rozłożony na 9 równych rat po 128,88 zł miesięcznie.

Kurs roczny od września 2022 r. obejmuje 29 spotkań.

Płatność za kurs może być rozłożona na 9 równych rat po 128,88 zł miesięcznie.

W ramach opłaty za kurs uczestnicy mają zapewniony podręcznik (klasy 0-3), materiały edukacyjne w tym gry, plansze, maty i zestawy do nauki kodowania, udział w międzynarodowych inicjatywach i projektach, sprzęt elektroniczny: tablety, laptopy, programowalne roboty, mikrokontrolery, a także subskrypcje i niezbędne licencje do nauki programowania, logiki i matematyki na urządzeniach elektronicznych. Dodatkowo uczestnicy otrzymują certyfikaty udziału w projektach i konkursach oraz dyplomy na zakończenie kursu.


Wpłaty dokonywane są na konto o numerze:


Szkoła Programowania i IT

38 1140 2004 0000 3602 8171 6485

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka oraz numer raty i grupy (np. Jaś Kowalski rata nr 1 piątek 17:00)